August

În retrospectivă, luna august a trecut prea repede. Într-adevăr, am împărtășit câteva momente minunate împreună și am sărbătorit vacanța de vară înainte de începerea anului școlar. În luna august au avut loc mai multe evenimente, așa că citiți articolul până la sfârșit!


În primul rând, activitățile au continuat să se desfășoare în mod normal atunci când vremea a permis acest lucru. Am continuat să mergem în mod regulat în pădure (în medie o dată pe zi) pentru a-i lăsa pe copii să se joace în aer liber. Fiecare dintre ei si-a  întărit cvadricepsul în această vară, cu o medie de 5 km parcurși pe jos la fiecare drumetie în pădure. Mersul pe jos nu este singura activitate sportivă pe care am reușit să o implementăm în această lună, în program au mai fost: exatlon, competiție de ultimate frisbee, fotbal, cățărare și basketball! De asemenea, ne-am permis să jucăm câteva jocuri de grup, permițând tuturor copiilor să lucreze  împreună și să creeze legături de prietenie. Atunci când a plouat, am avut ocazia să implementăm un atelier de meșteșuguri, să vizionăm filme sau să jucăm jocuri de societate în interiorul locației noastre. Un mic club de șah a luat naștere în această vară și suntem foarte mândri de el!

În al doilea rând, am continuat să strângem bani pentru asociație prin organizarea de petreceri aniversare. De asemenea, am mers la Festivalul Vinului organizat în Parcul Central din Cluj pentru a promova asociația și activitățile pe care aceasta le ofera (afterschool, tabere și petreceri aniversare). Acest festival a fost un prilej bun  de a ne întâlni cu fețe cunoscute, dar și de a ne bucura de festivitățile generale ale festivalului.
Această lună a fost și prilejul ca unii să ne părăsească. În primul rând, Arthem, ultimul copil ucrainean care frecventa Pahumi, ne-a părăsit pentru a se întoarce în țara sa, îi urăm cu toții succes! Gaïa, voluntara noastră franceză a plecat și ea la studii, ne va lipsi tuturor prezența ei, simțul ei de responsabilitate, proactivitatea și accentul ei franțuzesc cand vorbea  romana și îi dorim succes la studii!

Asta e tot pentru această lună, Anaïs, Edo și Axel vă urează tuturor un sfârșit de vară bun și un nou an scolar minunat!

First of all, activities continued to take place as normal when the weather permitted it.


We continued to go to the forest regularly (once a day on average) to let the children play outdoors. Each of them will have strengthened their quadriceps this summer with an average of 5km walked for each trip to the forest. Walking is not the only sport activity we have been able to implement this month, on the programme: exatlon, ultimate frisbee competition, football, climbing and football!


 We also allowed ourselves to play several group games, allowing all the children to get together and bond. When it was raining, we had the opportunity to implement some crafts workshops, watch movies or play board games with the kids. A little chess club has emerged during this summer and we are very proud of it!


Secondly, we continued to raise money for the association by organising birthday parties. We also went to the Wine Festival organised in the Central Park of Cluj in order to promote the association and the activities it sets up (afterschool, camps and birthday party). This festival was an opportunity to meet faces we knew but also to enjoy the festivities generated by the festival.

This month of August was also the occasion for some to leave us. First of all, Arthem, the last Ukrainian child attending Pahumi, left us to go back to his country. We all wish him good luck! Gaïa, our French volunteer, has also left for her studies, we will all miss her presence, her sense of responsibility, her proactivity and her Romanian accent and we wish her success in her studies!

That's all for this month, Anaïs, Edo and Axel wish you all a good end of summer and a good month of September