June

Școala s-a terminat și au început taberele de vară!

Am dedicat primele săptămâni ale lunii pentru a finaliza  activitățile din cadrul programului de  after school cu teste de evaluare finală la engleză și IT. Urmată de  multă distracție pe parcursul ultimelor activități de crafts și sport.

Ne-am luat rămas bun de la copii după 8 luni petrecute împreună și acum ne revin în minte toate momentele și emoțiile pe care le-am împărtășit: râsete și zâmbete, lacrimi, întâmplări neașteptate, oboseală, răbdare, surprize, dulceața, îmbrățișări, întrebările primite, sfaturile cerute, modificările notate, rezultatele obținute, toate detaliile multor zile petrecute împreună.

Acești copii minunați vor fi mereu în inimile noastre!

Nostalgia a  fost atenuată de noile chipuri pe care le-am întâlnit odată cu începerea Taberelor de Vară. După terminarea școlii, programul zilnic s-a schimbat: am abandonat programele de educație informală pentru a ne concentra pe activități distractive, mai ales în aer liber.

Acum, în fiecare zi petrecem timp în aer liber cu jocuri și competiții sportive, excursii în pădurile din jurul asociației și vizite la animalele de la fermă. Deseori organizăm activități în echipă, pentru a facilita socializarea și integrarea copiilor și pentru a-i învăța lucrul în echipă și sprijinul reciproc.

Ne jucăm departe de ecranele computerelor și telefoanelor pentru a păstra creativitatea și relația cu natura. Pictăm și desenăm pentru a lăsa libertate totală de exprimare și experimentare.

Pe de o parte, este o provocare să ai grijă de mulți copii care vin în Tabere, mai ales pentru că în fiecare săptămână apar copii noi și este nevoie de timp pentru a stabili o relație de încredere și comunicare optimă. Pe de altă parte, Taberele sunt frumoase pentru că ne oferă posibilitatea de a fi uimiți în fiecare zi de cât de deștepți, dulci, amuzanți sunt acești copii și de a dedica timp distracției, jocurilor și activităților recreative.

După-amiază  la Tabere sunt și copiii Logiscool din Cluj-Napoca: o colaborare cu Asociația Pahumi care lărgește posibilitățile de socializare și împărtășire între copii și dă posibilitatea unui număr mai mare de copii de a se bucura de distracția într-un spațiu sigur și stimulant.


La sfârșitul lunii, Axel și Edoardo au avut ocazia să participe la un eveniment special: Festivalul Educației din Bonțida, organizat de Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca. A fost o dimineață frumoasă, plină de distracție, cu jocuri și vânătoare de comori. O altă mică experiență grozavă de pus în jurnalul amintirilor experienței noastre la  Pahumi.

Ne vedem luna viitoare, între timp continuam sa ne distram pe tiroliana cu copiii!

School is over and the Summer Camps have begun! 

We dedicated the first weeks of the month to close the after-school programs with final assessment tests in English and IT and lots of fun during the last sections of crafts and sport

We said goodbye to the children after 8 months spent together and now all the moments and emotions we shared come back to mind: laughter and smiles, tears, unexpected events, fatigue, patience, surprises, sweetness, hugs, the questions received, the advices requested, the changes noted, the results achieved, all the details of all days spent together. 

It is already nostalgia, these wonderful children will always be in our hearts!

The blow was softened by the new faces we encountered with the start of the Summer Camps

After the end of school, the daily schedule changed: we abandoned the informal education programs to focus on playful activities, especially in the open air. Now, every day we spend time outdoors doing games and sports competitions, excursions in the forests around the association and visits to the animals at the farm. We often organize team activities, to facilitate the socialization and integration of children and to teach them teamwork and mutual support. We play away from the screens of computers and phones to preserve creativity and the relationship with nature. We paint and draw to leave total freedom of expression and experimentation.

On the one hand, it is challenging to take care of the many children who come to the Camps, above all because every week there are new children, and it takes time to establish a relationship of trust and optimal communication. On the other hand, the Camps are beautiful because they give us the opportunity to be amazed every day by how smart, sweet, funny these children are, and to dedicate time to fun, games and recreational activities.

In the afternoons at the Camps there are also the children of the Logiscool of Cluj-Napoca: a collaboration with Asociația Pahumi that widens the possibilities of socialization and sharing among children and gives the opportunity to a greater number of kids to enjoy the fun in a safe and stimulating space.


At the end of the month, Axel and Edoardo had the opportunity to participate in a special event: the Education Festival organized by the Centrul de Volontariat Cluj-Napoca in Bonțida. It was a beautiful morning full of fun, with games and treasure hunts. Another great little experience to put in the diary of memories thanks to our experience in Pahumi.

See you next month, meanwhile we continue to have fun on the zipline with the children!