May

După ce a început luna Mai, ne-am întors la programul obișnuit (after school) după două săptămâni de tabăra de primăvara. A fost grozav pentru toată lumea, ne-am bucurat sa ii revedem pe copiii și să ne continuam  programul de lecții de limba engleză, IT, sport și arte plastice. 

Prima săptămână a lunii mai a fost destul de ușoară. Cu mai puțin de 15 copii pe zi, Pahumi părea deosebit de calm, cu atât mai mult după cele două săptămâni de tabără, unde numărul copiilor  era dublu. Copiii, s-au adaptat și ei destul de ușor la programul obișnuit al asociației și au dat dovadă de mare entuziasm în diferitele lor activități. În timpul orelor de engleză, copiii au învățat din ce în ce mai multe despre lumea noastră și problemele din societate datorită lecțiilor lui Axel despre conștientizarea civică. La IT, ei si-au îmbunătățit mult cunoștințele în scratch și pachetul Microsoft. 


Vineri seara, toata echipă a plecat pentru un weekend în team building, în frumoasă Valea Drăganului. O dată ajunși, am profitat de ocazie pentru a sărbători ziua de naștere a lui Axel (care a fost cu o săptămână înainte) organizându-i o mică vânătoare de cadouri. Apoi am luat cina înainte de a participa la testul de cultură generală pe care Lorna și Axel l-au pregătit pentru noi. Sâmbătă dimineața, după un mic dejun foarte sățios, am plecat cu toții  în vizită la Baraj Dragănului. Am petrecut și o oră frumoasă plimbându-ne pe dealuri, apreciind vremea și peisajele.

După aceea ne-am întors acasă și am luat prânzul și o pauză împreuna cu echipa și mentorii noștri. De asemenea, am avut și două sesiuni de training unde am lucrat la Eco Manual, am schimbat idei despre  proiectele noastre personale și am  lucrat  la Youthpass împreuna cu mentorii. După încă o noapte de distracție si multe jocuri de echipa, a venit duminica cu tristețe și a venit timpul să ne întoarcem la Cluj. Dar nu înainte de o excursie finală! Înainte de a ne  lua rămas bun de la peisajele pitorești și a pleca spre Cluj, ne-am oprit cu toții la Muzeul Memorial Octavian Goga, care a fost nu numai frumos, ci ne-a incantat si cu  și o priveliște minunată și informații  cu adevărat interesante asupra vieții unui artist destul de controversat.

După acest sfârșit de săptămână relaxant, ne-a fost puțin greu sa ne întoarcem  la Pahumi și să ne apucăm  din nou de  muncă. 

În aceasta luna am sărbătorit Săptămâna Națională a Voluntariatului din România, unde  Lorna ne-a pregătit o campanie uimitoare pe Instagram și Facebook pentru a crește gradul de conștientizare asupra voluntariatului și a protecției mediului. Ea a oferit o mulțime de sfaturi pentru a îndruma oamenii să devină cetățeni responsabili, așa că dacă nu le-ați văzut, vă așteptăm pe paginile noastre de social media să aruncați o privire! 

Acest proiect a culminat la sfârșitul săptămânii, joi și vineri, unde ne-am pus în practică cunoștințele. Joi, copiii și întreaga asociație, ajutați de câțiva voluntari curajoși din Cluj-Napoca și Feleacu, au mers mână în mână pentru a curăța câteva zone verzi de lângă Pahumi în cadrul evenimentului Rocks of Nature – Family volunteering edition

Vineri, am organizat ateliere pentru copii legate de ecologizare, unde au învățat mai multe despre poluare, reciclare și cum să transforme o diverse gunoaie reciclate în obiecte utile sau opere de artă frumoase. 

Dar proiectul SNV nu a fost singurul punct culminant al săptămânii! Pentru a sărbători ziua tatălui, ne-am asociat cu grădinița Panda pentru a le oferi copiilor oportunitatea de a petrece un timp de calitate cu tații lor. În fiecare dimineață a săptămânii, un grup diferit de copii a venit și s-au distrat fiecare în parte cu tatăl lor. S-au dat pe tiroliana, s-au cățărat și au participat la vânătoarea de comori! 


După atâta distracție și entuziasm, ultimele două săptămâni ale lunii au fost destul de calme, în timp ce am continuat cu planul de lecție și activitățile noastre obișnuite. La cursurile de meșteșuguri, am avut câteva lecții despre diverse mișcări artistice, si au învățat cum sa modelez lutul. La orele de  sport, copiii au învățat cum diverse jocuri sportive. Am avut și multiple vizite la fermă pentru a vizita iepurii, dar și mormolocii care au început să apară în micul nostru iaz! Copiii s-au distrat de minune văzându-l înotând în timp ce prăjeau marshmallows la focul de tabăra. 

Sfârșitul lunii a venit cu două mari sărbători,  zilele de naștere ale lui Florin și Edoardo! Am petrecut o seară distractivă cu toată echipa Pahumi  și nu numai. Am dansat cu toții și ne-am dat  pe rand pe tiroliana în timp ce mâncăm prăjituri și sarmale. 


Mai s-a încheiat într-o  notă dulce-amăruie când ne-am luat rămas bun de la colega noastră Ana, care pleacă de la Pahumi după trei luni de distracție și multe activități împreuna. Și-a ținut ultimele cursuri de jonglerie cu copiii și a fost grozav să vedem  progresele pe care aceștia le-au făcut în doar trei luni!

Asta e tot pentru luna asta. Abia așteptăm să vă spunem despre viitoarele noastre aventuri de la Pahumi  și de  prin România. Ne vedem în curând!

As May started, we went back to after school after two weeks of Holiday Camps. It was great for everyone to see our usual kids again and get back to our lessons schedule.

The first week of May was quite an easy week to start back. With less than 15 kids per day, Pahumi seemed especially calm, even more so after the two weeks of camp. The kids fell back into the usual rhythm and schedule of the association quite readily and showed great enthusiasm in their different activities.

During English classes, the kids learned more and more about our world and societal issues thanks to Axel's lessons on Civic Awareness. In IT, they have gotten a lot better at using scratch and are working on creating stories with their new skills. 


On Friday evening, the whole team left for a week-end of team building in the beautiful Valea Dragănului. When we arrived on Friday night, we took the opportunity to celebrate Axel's birthday (which was the week before) by organizing a short treasure hunt for him.

We then ate dinner before taking part in the general culture quiz that Lorna and Axel put together for us. 

On Saturday morning, after a very filling breakfast, we all left with the cars to go to visit the Baraj Dragănului. We also spent a nice hour walking in the hills, appreciating the weather and the landscape. After that we went back to the house and had lunch and a nice break while the volunteer's mentors arrived to join us. We then spend some time working on the Eco Manual, exchanging our ideas for our personal projects and working on our Youthpass with our mentors.

After another night of fun and conviviality, Sunday sadly came and it was time to go back to Cluj. But not before a final excursion ! Before taking the road back towards Cluj, we all made a stop at the Octavian Goga Memorial Museum, which was not only beautiful, but also a really interesting view into the life of quite a controversial artist. 

After this relaxing week-end, the volunteers were ready to go back to Pahumi and get back to work. 

This week was the National Volunteer Week in Romania, so Lorna prepared an amazing campaign for us on Instagram and Facebook to raise awareness about volunteering and the environment. She gave plenty of tips for people to try out to become better eco-citizen so if you haven’t seen them, check them out!

This project culminated at the end of the week on Thursday and Friday where we put in practice our preachings. On Thursday, the kids and the whole association, helped by a few courageous volunteers from Cluj-Napoca and Feleacu, went hand in hand to clean up as much as possible the green space near Pahumi in the frame of Rocks of Nature - Family volunteering edition event. On Friday, we organized workshops for the kids linked to ecology, where they learned more about pollution, recycling and how to repurpose a variety of common trash into useful objects or beautiful works of art. 

But the SNV project wasn't the only bright spot of the week ! To celebrate Father's Day, we partnered up with the kindergarten Panda to offer their kids the opportunity to spend some bonding time with their fathers. Every morning of the week, a different group of kids came and had fun with their dads trying out the zip-line, climbing walls and participating in our treasure hunts ! 


After so much fun and excitement, the last two weeks of the month were fairly calm as we continued on with our usual lesson plan and activities. 

In crafts, they had a few lessons on diverse art movements and had multiple opportunities to learn modeling with clay. In sport, the kids are alternating between learning frisbee and we also had multiple visits to the farm to visit the rabbits, but also the tadpoles that recently started to appear in the water! The kids had a lot of fun watching them swim around while they grilled marshmallows on the fire next to them.

We also celebrated on Thursday 19 Florin and Edoardo's birthdays! It was a fun evening with all the team and more. We all danced a lot and took turns on the zip-line while eating cake and sarmale. 


May ended on a bittersweet note as we said goodbye to Ana, who is leaving Pahumi after three months of fun. She held her last juggling classes with the kids and it was great to see the progress they made in only three month!

That's all for this month. We can't wait to tell you about our next adventures in association with children and around Romania. See you soon!