February

După ce ne-am asigurat că toată lumea din echipă este sanatoasa si au rezultat negativ la Covid19, am putut în sfârșit să ne întoarcem la munca noastră obișnuită de la Pahumi! Copiii au continuat să învețe limba engleză, urmând activitățile create de Lorna și Gaïa. Au învățat despre emoții, poluare, haine și prepoziții. Se vede deja progresul lor în limba engleză, ceea ce este foarte motivant pentru noi. Lorna și Gaïa sunt, de asemenea, responsabile cu predarea lecțiilor de engleză la o altă asociație parteneră numită Uniunea Creștină din România (UCR). Copiii de acolo sunt foarte drăguți și dornici să învețe și ne permite să vedem cum funcționează alte asociații din Cluj.

După prânz, am inceput sa organizam intalniri regulat cu copiii unde facem un energizant, pentru a permite tuturor copiilor să se joace, urmat de discuții interactive despre regulile pe care trebuie sa le respectam la Pahumi.

Deoarece începutul lunii a fost foarte înzăpezit, i-am dus pe copii în majoritatea zilelor de vineri în pădure pentru a se juca cu zăpada și a se bucura de natură. De asemenea, aceștia au pus în practică ceea ce au învățat la cursul de engleză și au igienizat din propria initiativa spațiile verzi din apropierea locației noastre. În timpul orelor de sport, ne-am concentrat în principal pe Capoeira, care este animată de Axel. Copiii au învățat mișcări noi și sunt foarte entuziasmați de asta. Au învățat și despre exerciții de întindere și relaxare.

Cursurile de IT au mers foarte bine. Copiii mai mici s-au concentrat pe abilitățile lor de tastare, în timp ce cei mai mari au început să învețe despre Powerpoint. Au făcut prezentări scurte, cu imagini, și au fost nevoiți să le prezinte la final. De asemenea, copiii au putut să-și exprime creativitatea prin orele de crafts. Au pictat, colorat și tăiat hârtie toată luna aceasta. Anais și Edoardo au animat aceste cursuri și imaginația copiilor a înflorit.

În cele din urmă, pe 20 februarie, a fost ziua de naștere a Lornei. Iubitul nostru voluntar italian. Copiii i-au făcut mici cadouri în timpul activităților de crafts și am sărbătorit împreună cu tort și voie buna. Copiii au cântat cântece de la mulți ani, atât în ​​limba engleză, cât și în română. 

Luna aceasta a fost foarte intensă și ne-a permis să aflăm mai multe despre copii și cum să ne adaptăm la nevoile lor și la modul lor de a învăța.

Stati aproape, ne vedem luna viitoare!

After making sure that everyone in the team was negative to covid, we were finally able to go back to our usual work at Pahumi!

The children continued to learn about English, following Lorna and Gaïa’s schedule. They learned about emotions, pollution, clothes and prepositions. Their progress in English can already be seen, which is very motivating for us. Lorna and Gaïa are also in charge of giving English lessons at another association called Uniunea Creștină din România (UCR) - partnered with Pahumi. The kids there are very nice and eager to learn, and it allows us to see how another association is working. After lunch, we installed a new rule to make an energizer, to allow all of the children to play altogether, and also to remind them of Pahumi’s rules two times per week. 

As the beginning of the month was very snowy, we took the children most Fridays to the forest for them to play with the snow, and enjoy the Nature. They put to practice what they learned in English class, and picked up the trash. During sport, we mainly focused on Capoeira, which is mainly animated by Axel. The children learned new movements and are very enthusiastic about it. They also learned about stretching and relaxing exercises. The IT classes went very well. The younger kids focused on their typing skills, while the bigger ones started to learn about Powerpoint. They made short presentations, with images, and had to present them at the end.

The children also got to express their creativity through crafts. They painted, coloured, and cut paper all throughout this month. Anais and Edoardo got to animate these classes and the imagination of the kids flourished. 

Finally, on the 20th of February, it was Lorna’s birthday. Our beloved Italian volunteer. The kids made her little gifts during the crafts activities and we all got to celebrate it with a cake at Pahumi. The children sang happy birthday songs, both in English and Romanian. 

This month was very intense, and allowed us to learn more about the children and how to adapt to them, and to their ways of learning.

Stay tuned, see you next month!