January

După ce am petrecut sărbătorile alături de cei dragi, am început acest nou an cu multă energie și cu noi obiective legate de activitatea noastră în cadrul asociației. Această lună nu ne-a lăsat nicio pauză, deoarece am lucrat la mai multe proiecte pe care le vom implementa pe parcursul anului (stay tuned). Toți voluntarii au avut ocazia să pună în practică activitățile pe care le-au pregătit în a doua jumătate a lunii decembrie.

În ceea ce privește limba engleză, accentul a fost pus pe învățarea noțiunilor de bază pentru a putea pune la cale activități mai complexe, in viitor (alfabet, prezentare, conjugarea verbelor). Gaïa și Lorna, responsabile de orele de engleză, lucrează, de asemenea, cu Bianca la orele de dezbatere publică. Pentru aceste două luni, obiectivul este de a permite fiecărui copil să fie capabil să țină un discurs pe un anumit subiect timp de câteva minute. În paralel cu aceste activități, Gaïa și Lorna continuă să viziteze în mod regulat asociația UCR pentru a-i ajuta pe copiii beneficiari cu temele la limba engleză. 

Pe de alta parte, Anaïs și Edoardo și-au asumat responsabilitatea orelor de crafts, ceea ce le-a permis să inventeze un număr mare de obiecte pe care copiii le pot lua acasă, cum ar fi capsule ale timpului, pinguini din role de hârtie, coliere din paste făinoase sau bufnițe din conuri de pin. Lui Edoardo îi place foarte mult să facă aceasta activitate, deoarece copiii sunt atât de fericiți și se simt mândri de ei înșiși atunci când creează ceva cu mâinile lor.

Axel este responsabil cu activitățile sportive. Deoarece vremea nu ne permite sa iesim atata de des afara, toate activitățile se desfășoară în interior. În acest scop, el organizează în prezent sesiuni de antrenament de capoeira. Acest sport este în prezent un compromis foarte bun, deoarece combină artele marțiale și dans, permițând fiecărui copil să găsească ceva care să îi placă. Este, de asemenea, o modalitate excelentă de a învăța cultura braziliană și valorile acesteia, permițându-le în același timp să învețe să își controleze corpul în spațiu. Cu sprijinul Ioanei, el se ocupă și de orele de informatică. La fel ca la engleză, ne concentrăm pe învățarea abilităților de bază ale computerului (cum să scriem, cum să folosim Word, Excel și Powerpoint, cum să codăm) înainte de a trece la activități care necesită mai multe abilități. 

În ciuda temperaturilor ridicate, am avut totuși ocazia să facem o excursie la pădure într-o zi de vineri, unde s-a făcut schimb de bulgări de zăpadă și ne-am jucat jocuri în aer liber. Deși iarna este încă foarte prezentă, copiii nu se supără niciodată când le oferim aceste activități și este o plăcere și pentru noi să vedem aceste peisaje frumoase înzăpezite, toată lumea se bucură! 

Excursiile nocturne și escapadele au fost destul de restrânse în această lună din cauza condițiilor climatice, dar și a... Covidiu! Într-adevăr, Gaïa și Lorna au contractat boala la mijlocul lunii, ceea ce a avut un impact uriaș asupra vieții noastre de zi cu zi: gata cu jocurile de cărți și mult mai puțin timp petrecut împreună. Nu vă faceți griji, ele se simt foarte bine atât fizic, cât și psihic. Pahumi este, de asemenea, închis în această perioadă, permițându-ne să lucrăm la noile proiecte care vor sosi pe parcursul anului. 

Asta e tot pentru luna ianuarie, ne vedem în februarie și fiți în siguranță! 


Poate vă întrebați despre Alexandra, colega noastră din România. Din păcate, ea a decis recent să ne părăsească pentru a găsi o oportunitate profesională mai apropiată de dorințele ei. Cu toții îi dorim toate cele bune pentru viitor.

Asta e tot pentru luna ianuarie, ne vedem în februarie și fiți în siguranță! 

After spending the holidays with our loved ones, we have started this new year with a lot of energy and new objectives related to our work within the association. This month of January 2022 did not leave us any break as we worked on several projects that we will implement during the year (stay tuned!). All the volunteers had the opportunity to implement the activities they had prepared during the second half of December.

In English, the focus was on learning the basics in order to set up more complex activities later on (alphabet, introducing oneself, conjugating verbs). Gaïa and Lorna, in charge of the English classes, also work in pairs with Bianca in the public debate classes. For these two months, the objective is to enable each child to be able to hold a speech on a given subject for a few minutes. In parallel to these activities, Gaïa and Lorna continue to visit the UCR association regularly in order to help the beneficiary children with their English homework.

On their side, Anaïs and Edoardo have taken the responsibility of the craft classes, allowing them to invent a large number of objects that the children can take home such as time capsules, penguins made of paper rolls, pasta necklaces or pinecone owls. Edoardo really loves to do crafts because the kids are so happy and they felt proud of themselves when they create something with their hands.

Axel is assigned to sport activities. Since the weather does not allow for going outside, all the activities take place indoors. To this end, he is currently setting up capoeira training sessions. This sport is currently a very good compromise as it combines a martial art and a dance, allowing each child to find something to enjoy. It is also an excellent way of teaching the Brazilian culture and its values, while allowing them to learn to control their bodies in space. With the support of Ioana, he is also in charge of the computer classes. As in English, we focus on learning basic computer skills (how to type, how to use Word, Excel and PowerPoint, how to code) before moving on to more skill-intensive activities. 

Despite the temperatures, we still had the opportunity to go out in the forest on a Friday where snowballs were exchanged and outdoor games were played. Although winter is still very present, the children never mind when we offer them these activities and it is also a pleasure for us to see these beautiful snowy landscapes, everyone enjoys it! 

The night excursions and the escapades were rather restricted this month due to the climatic conditions but also to... Covid! Indeed, Gaïa and Lorna contracted the disease in the middle of the month, which had a huge impact on our daily life: no more card games and much less time spent together. Don't worry, they are doing very well both physically and mentally. Pahumi is also closed during this period, allowing us to work on new projects that will arrive during the year.


You may be wondering about Alexandra, our colleague from Romania. Unfortunately, she recently decided to leave us to find a professional opportunity that would be more in line with her desires. We all wish her the best for the future.

That's it for January, see you in February and stay safe!