December

Luna Decembrie a fost cu ninsoare la Feleacu! Acest lucru ne-a permis să creăm o adevărată atmosferă de Crăciun la Pahumi. Cu ajutorul copiilor am decorat interiorul și exteriorul asociației. Copiii au făcut oameni de zăpadă, origami, brazi de Crăciun și au ajutat la împodobirea bradului mare din fața antreului. În plus, pe parcursul acestei luni cursurile de engleză și meșteșugurile au fost orientate spre Crăciun. Am cântat multe colinde de Crăciun, de asemenea au învățat foarte multe din vocabularul limbii engleze în această perioadă. Copiii și-au făcut chiar propriile cadouri, în timp ce noi am organizat un „Moș Crăciun secret”. Spiritul Crăciunului le-a permis copiilor să-și folosească creativitatea și imaginația pentru a învăța. Datorită zăpezii, au avut loc multe lupte de zăpadă. Trebuie să trăim întreaga „experiență românească”. Uneori era foarte frig, dar foarte frumos. Am primit și copiii de la o altă asociație într-o după-amiază de vineri. Am pregătit trei activități diferite, iar copiii au ajuns să se cunoască între ei și să cunoască cât mai multe lucruri.

A sosit săptămâna Training-ului On Arrival și ne-am pregătit cu toții pentru o săptămână întreagă de lucru de acasă. Nu știam cu adevărat la ce să ne așteptăm, deoarece evenimentul are loc de obicei în persoană, dar formatorii noștrii au fost grozavi la meseria lor și au știut cum să ne țină pe toți implicați. Trainingul nu a fost întotdeauna cel mai interesant, având în vedere forma sa online, dar am învățat încă multe despre CES, solidaritate, voluntariat, cum să ne angajăm cu adevărat în proiectele noastre și, de asemenea, despre noi înșine! Am avut marea oportunitate de a întâlni o mulțime de alți voluntari în prezent în România, veniți din întreaga lume! Acest lucru ne-a oferit oportunitatea de a construi prietenii cu o mulțime de oameni cu mentalități diferite. La sfârșitul săptămânii, ne-am bucurat cu toții că am încheiat această experiență, ceea ce ne-a făcut mai cunoscători, dar și mai motivați să dăm totul în proiectul nostru. 

La cursul de limba română cu Mihaela ne-am extins cunoștințele de lexic și am exersat conjugarea verbelor, și pronunția citind cu voce tare texte și pasaje, am studiat expresii comune pe care le putem folosi în conversațiile de zi cu zi. Am urmărit și primul nostru film în limba română fără subtitrare: „Liceenii” (1986) de regizorul Nicolae Corjos, un adevărat clasic în cultura pop românească. Provocator, dar un exercițiu excelent și o altă bucată de România pe care acum o cunoaștem. 

Cele două săptămâni de vacanță școlară ne-au permis multora dintre noi să ne întoarcem în familii pentru vacanță. Axel a putut să se întoarcă în Franța pentru a se bucura de sezonul sărbătorilor împreună cu familia și prietenii, mâncând multă brânză și plimbându-se de-a lungul coastei Bretagne. Lorna s-a întors în Italia și a petrecut timp între iubita ei Roma și orașul ei natal din Abruzzo, bucurându-se de prieteni și de familie, schiind și mergând la muzee. Anaïs a fost încântată să profite de această vacanță pentru a se întâlni cu alți voluntari din diferite proiecte. Ea a mers mai întâi la Baia Mare pentru a se întâlni cu Donia, o voluntară egipteană, și a avut o cină internațională de Crăciun cu o mulțime de alți voluntari din acest oraș. Atât Donia, cât și Anaïs au mers apoi la un festival la Sighetu Marmației înainte de a merge la Oradea să viziteze un alt voluntar, Tristan, care le-a arătat orașul. De asemenea, lui Edoardo i-a plăcut foarte mult să petreacă Crăciunul aici, la Cluj, pentru că a mâncat sarmale, felul lui preferat de mâncare românească, și s-a distrat foarte tare aici în România.

Stați aproape, ne vedem luna viitoare!

The month of December was snowy in Feleacu! This allowed us to create a true Christmas atmosphere at Pahumi. With the help of the children, we decorated the indoor and outdoor of the association. The kids made snowmen, origami, Christmas trees, and helped to decorate the big tree in front of the entree. In addition, during this month the English classes and crafts were oriented to Christmas. We sang many Christmas carols, learned a lot of vocabulary for this period in English. The children even made their own gifts as we organized a ‘secret Santa’. The spirit of Christmas allowed the children to use their creativity and imagination to learn. Thanks to the snow, many snow fights took place. We got to live the full ‘Romanian experience’. It was sometimes very cold, yet very beautiful.

We also welcomed kids from another association during one Friday afternoon. We prepared three different activities, and the children got to meet and get to know each other.

The week of the On Arrival Training arrived and we all prepared ourselves for a whole week of working from home. We didn’t really know what to expect, since the event is usually held in person, but our different trainers were great at their jobs and knew how to keep us all involved. The training was not always the most interesting, given it’s online form, but we still learned a lot about the ESC, solidarity, volunteering, how to really engage in our projects and, also, about ourselves! We also had the great opportunity of meeting lots of other volunteers currently in Romania, coming from all around the world! This gave us the opportunity to build friendships with a lot of different minded people. At the end of the week, we were all glad to have finished this experience, which made us more knowledgeable, but also more motivated to give our all in our project.

At the Romanian language course with Mihaela we expanded our knowledge of the lexicon and practiced the conjugation of verbs, we worked on our pronunciation reading texts and passages out loud and we studied common expressions that we can use in everyday conversations. We also watched our first movie in Romanian without subtitles: “Liceenii” (1986) by director Nicolae Corjos, a real classic in Romanian pop culture. Challenging, but an excellent exercise and another piece of Romania that now we know. The two weeks of school holidays have allowed many of us to return to our families for the holidays. Axel was able to return to France to enjoy the festive season with his family and friends, eating lots of cheese and walking along the Brittany coast. Lorna returned to Italy and spent time between her beloved Rome and her hometown in Abruzzo, enjoying friends and family, skiing and going to museums. Anaïs was excited to take advantage of this vacation to meet up with other volunteers from different projects. She went first to Baia Mare to meet up with Donia, an Egyptian volunteer, and had an international Christmas dinner with a lot of other volunteers from this city. Both Donia and Anaïs then went to a festival in Sighetu Marmatiei before going to Oradea to visit another volunteer, Tristan, who showed them around the city. Also Edoardo really liked spending Christmas here in Cluj because I ate sarmale, his favorite Romanian dish, and had a really good time with some Romanian guys and some volunteers from Spain.

Stay tuned, see you. next month!