November

Bună, Anaïs aici. Am ajuns sâmbătă la ora 6 dupa-amiaza, Ioana și Florin m-au întâmpinat la aeroport. După ce am ajuns în apartament și m-am instalat, Gaïa și Lorna au avut amabilitatea să mă ducă în oraș să-mi iau ceva de mâncare. Am avut șansa în prima zi să-i cunosc și pe Andrei și Mihaela, care ne-au făcut săptămâna integrării amuzantă și interesantă. Toți au fost cu adevărat drăguți, primitori și de ajutor. O lună mai târziu, mă bucur să fiu aici și să împărtășesc această experiență întregii echipe. 

Plecarea mea a fost puțin complicată din diferite motive și am fost, de asemenea, puțin îngrijorat de cine va lucra cu mine și cum o sa fie să lucrez și copiii, deoarece aceasta este prima mea experiență de acest fel. Acum m-am răzgândit complet pentru că mă simt foarte relaxată cu toți colegii mei și cu copiii care îți transmit multă dragoste. Când am ajuns aici am fost atât de fericită, cred că echipa noastră este foarte bună. Avem relație foarte bună și încercăm mereu să-i facem pe toți confortabil. De asemenea, îmi place să lucrez cu echipa asociației, sunt oameni buni. Am apreciat cum încearcă să mă ajute mereu cu timiditatea mea. A trecut o lună de când sunt aici și simt că acum am o a doua familie, cred că acest lucru este foarte important pentru că trebuie să stăm 1 an împreună și este foarte important să ne simțim bine, am găsit cea mai bună echipă. În plus, în prima săptămână a lunii noiembrie, echipa noastră de voluntari a avut șansa de a urma un curs de formare în animație. Am învățat ce calități fac un bun animator și cum putem sa le folosim în activitățile noastre. Voluntarii au învățat să lucreze cu copii de diferite vârste, prin diverse jocuri pentru a-i învăța într-un mod distractiv și util cat mai multe lucruri. Și, desigur, a trebuit să exersăm creând un set complet de activități pentru copiii mici și mai mari. Săptămâna aceasta a fost de mare ajutor și am învățat multe lucruri noi și utile! 

După prima noastră lună dedicată pregătirii, am avut ocazia să lucrăm la propriile activități educaționale. Programul a inclus cursuri de IT, engleza și vorbit în public, precum crafts și sport. Multe dintre aceste activități le-au permis copiilor să-și dezvolte imaginația. De altfel, în timpul orelor de IT, copiii au început să folosească un software de codificare distractiv și educativ pentru a realiza diferite proiecte. Sesiunile de sport se desfășoară acum în interior, unde copiilor li se oferă activități precum ștafete de cursă cu obstacole, alpinism și futsal. Copiii au avut ocazia să se exprime și să dezvolte gândirea critică prin participarea la cursuri de engleză și dezbateri publice pe teme legate de dezvoltarea conștientizării civice.

În ultimele 3 zile din noiembrie am mers într-un team building în Iara, oraș aflat la o oră de Cluj-Napoca. Întreaga echipă a fost reunită acolo, într-o cabană foarte primitoare. În prima seară, am jucat trivia muzicală, un joc francez numit „Président”, și am înotat mult în piscină. În a doua zi, echipa organizase o vânătoare de comori în Iara, fără telefoane și cu multe provocări: trebuia să creăm un cântec despre Pahumi, sau să facem o piramidă umană... Cele două grupuri s-au întors cu Zacuscă de casă, dăruită de localnici. Pe parcursul serii am făcut un gratar cu toată echipa! În ultima noastră zi, am vorbit despre manualul de mediu pe care trebuie să-l scriem și am aflat mai multe despre comportamentele ecologice. Ne-am încheiat frumoasă călătorie făcând o drumeție, unde odată ajunși în vârf, am sărbătorit Ziua Națională a României cu imnul lor național. În cele din urmă, ne-am dus cu toții acasă cu plicuri mici, unde toată lumea a scris ceva personal pentru persoana respectivă. Aceste mici note au fost suficiente pentru a ne aminti de echipa uimitoare pe care o avem și de weekendul minunat pe care l-am petrecut impreuna!  

Stați aproape, ne vedem luna viitoare!

Hi, Anaïs here. I arrived in the afternoon on Saturday 6th, Ioana and Florin were both here to pick me up from the airport. After I arrived at the apartment and settled in a bit, Gaïa and Lorna were kind enough to take me into town to get something to eat. I also had the chance on that first day to also meet Andrei and Mihaela, who made our integration week fun and interesting. Everyone was really nice, welcoming and helpful. One month later, I am glad to be here and share this experience with the whole team. 

My departure was a bit complicated for different reasons and I was also a bit worried about who will work with me and how to and the children because this is my first experience working with kids. Now I completely changed my mind as I feel really relaxed with all my colleagues and the children because they give a lot of love. When I arrived here I was so happy, I think our team is really good because we started a really good relation and we always try to make everyone comfortable and I also enjoy to work with the team of the association, they are kind and good people, I appreciated how they try always to help me with my shyness. It has been one month that I'm here and I feel like I have a second family now, I think this is really important because we have to stay 1 year together and it is very important to feel good and I found the best team.

In addition, in the first week of November, our team of volunteers had the chance to attend an animation training course. We have learnt which qualities make a good animator and to implement that into our activities. The volunteers learned to work with children of different ages, through various games in order to teach them in a fun and useful way. And of course, we had to practice by creating a full set of activities for the small and bigger children. This week was very helpful, and we learnt a lot!

After our first month dedicated to observation, we had the opportunity to set up our own activities in Pahumi. The programme included IT classes, English and public speaking, as well as crafts and sports. Many of these activities allowed the kids to develop their imagination. In fact, during the IT classes, the children started to use a fun and educational coding software in order to realize different projects. We also had to adapt our sports activities to the weather. The sports sessions are now held indoors where the children are offered activities such as obstacle course relays, climbing and futsal. The children also had the opportunity to express themselves and develop critical thinking by participating in English classes and public debates on themes related to the development of civic awareness.

For the last 3 days of November, we went on a team building in Iara, a city that is one hour away from Cluj-Napoca. The whole team was reunited there, in a chalet with many rooms. On the first night, we played music trivia, a french game called ‘Président’, and swam a lot in the swimming pool. On the second day, the team had organized a treasure hunt in Iara, without phones, and with many challenges : we had to create a song about Pahumi, or make a human pyramid… The two groups came back with homemade Zacusca, given by locals, and they were able to taste it once home. During the evening, we had a barbecue with the whole team! On our last day, we talked about the environmental manual that we must write, and learnt more about eco-friendly behaviors. We ended our beautiful trip by going on a hike, where once at the top, we celebrated the National Day of Romania with their national anthem. Finally, we all went home with little enveloppes, where everyone wrote something personal for that person. These small notes were enough to remind us of the amazing team that we have, and the wonderful weekend that we just had!

Stay tuned, see you next month!