Goodbyes | July

[RO]

Iulie este luna taberelor de vară și a zilelor cu soare. Programul este plin de drumeții la pădure, bătăi cu apă și jocuri interactive. Începem fiecare zi de luni cu o întâlnire pentru a prezenta noii copii și pentru a vedea programul săptămânii. Apoi am mers în pădure pentru a descoperi noi orizonturi și apoi am jucat jocuri pe care voluntarii le jucau când erau mici. Într-o zi chiar Alin, împreună cu 4 elevi de la Palatul Copiilor, au venit la Pahumi sa ne facă o demonstrație de karate.

Și această lună a fost plină de vizite frumoase de la parteneri și de la prietenii noștri. De data asta a fost rândul celor de la Asociația ”Misionarii lui Padre Pio” – Centrul Educațional Sollievo. Copiii au petrecut câteva ore de veselie și multă joacă alături de copiii noștri, distracția fiind animată de minunații noștri voluntari. Escaladă, tiroliană, jocuri de echipă, scaune muzicale, joc de fotbal și ferma de animale, pe toate le-au încercat cu o curiozitate și o voioșie specifică vârstei!

Pentru că voluntarii noștri sunt minunati, ne-am gandit să îi răsplătim pentru asta. Astfel, împreună, ne-am bucurat de un teambuilding minunat, cu soare, piscină și multă relaxare.

Tot în teambuilding am povestit mult despre ultimul an împreună – provocări, bucurii și tristeți, noi orizonturi și planuri pentru ce urmează în viața fiecăruia. După vizionarea unui vlog care a pus cap la cap momente cât mai reale din viața de voluntar la Pahumi, am fost cu toții emoționați sau chiar cu lacrimi în ochi…mai puțin Florin, care a adormit și s-a trezit pentru aplauzele puternice.

Deși nu a fost un an ușor pentru voluntari, toți au avut cel puțin o lecție de învățat din acest proiect. Posibil să nu o observe toți acum, însă într-o bună zi își vor aminti cu drag cum au crescut la Pahumi, în Cluj.

Echipa Pahumi le este recunoscatoare voluntarilor pentru toată munca și implicarea din cadrul acestui proiect.

Mulțumim!

 


 

 

[ENG]

 

July is the month for summer camps and sunny days. The program is full of hiking, water sports and interactive games. We start each Monday with a meeting to introduce the new child and to see the program of the week. Then we went to the forest to discover new horizons and then we played games that the volunteers played when they were little. One day Alin, together with 4 students from the Children’s Palace, came to Pahumi to give us a karate demonstration.

And this month was full of beautiful visits from our partners and friends. This time it was the turn of the Association „Missionaries of Padre Pio” – Sollievo Educational Center. The children spent a few hours having fun and playing a lot with our children, the fun being animated by our wonderful volunteers. Climbing, zip-lining, team games, music chairs, a football game and an animal farm, they all tried with an age-specific curiosity and joy!

Because our volunteers are wonderful, we thought we would reward them for it. Thus, together, we enjoyed a wonderful teambuilding, with sun, pool and a lot of relaxation.

Also in teambuilding we talked a lot about the last year together – challenges, joys and sorrows, new horizons and plans for what follows in everyone’s life. After watching a vlog that put together the most real moments of the volunteer life at Pahumi, we were all excited or even with tears in our eyes … except Florin, who fell asleep and woke up to loud applause.

 

Although it was not an easy year for the volunteers, they all had at least one lesson to learn from this project. Not everyone may notice it now, but one day they will fondly remember how they grew up in Pahumi, in Cluj.

The Pahumi team is grateful to the volunteers for all the work and involvement in this project.

Thank you!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *