Summer vibes | June

[RO]

Iunie a început cu o petrecere caritabilă pentru beneficiarii programelor Asociației Pahumi. Cu această ocazie, am descoperit cu toții, mici și mari, copilul și copilăria din sufletul nostru. Am fost purtați pe aripile simțurilor gustative de bunătățile oferite cu atâta generozitate de sponsorii noștri. Apoi, cu chef de aventură, am căutat comori iar toate indiciile ne-au dus spre tezaurul ascuns chiar în natură.

În final, ne-am lăsat purtați pe aripile magiei de către Florin Magicianul, care ne-a captat pe toți, ne-a provocat să îi descoperim secretul și ne-a lăsat așa, plini de uimire, așa cum bine concluziona un băiețel fascinat: “Magicianul Florin a performat impecabil!”. Evenimentul nostru a avut un scop caritabil, iar prin donațiile participanților am reușit să strângem 2450 ron, bani care vor ajunge la programul nostru pe educație – Bursa Pahumi – destinat copiilor vulnerabili din Feleacu.

Și pentru că am început cu o petrecere fantastică, asa am continuat toată luna. Am avut numeroși oaspeți care s-au bucurat de atmosfera Pahumi, ghidați de minunatii nostri  voluntari. Oaspetii nostri preferati au fost 5 voluntari ESC de la Asociația Minte Forte.  Datorită muncii extraordinare a lui Gabriella, Beatriz, Carmen, Terro, Kitty și Grams, ziua a fost plină de o mulțime de activități distractive! Am construit un acvariu deschis cu pești și un submarin pentru a-l explora, totul datorită inițiativei Klarei și a motivației sale incredibile. 

Iunie a fost ultima lună de afterschool și prima de vreme bună și soare. Astfel, am profitat de acest lucru și am mutat toate activitățile afară. Am mâncat afară, am jucat jocuri faine cum doar Bia știe să organizeze, am întreținut mica noastră grădină și am vizitat animalele. Înăuntru ne-am racorit cu o provocare specială: ce echipă poate face cel mai repede o mumie? Am avut și multe jocuri cu codul morse – am tradus tot felul de cuvinte și apoi am participat la un treasure hunt organizat cu dedicație de Beltrán – desigur, cu indicii codate.

Iunie a fost și luna în care am început programul “Vinerea altfel la Pahumi” prin care oferim copiilor vulnerabili posibilitatea de a petrece o zi cu distracție, pizza, dulciuri și voie bună. Primii au fost copiii şcolii din Suceagu, care au sosit cu zâmbete largi și cu plăcinte bune făcute de d-na învățătoare și fosta noastră colegă, Maria. Pălăriile de pirat au fost mai mereu pe cap și i-au protejat de soare până au găsit comoara ascunsă. Copiii, înainte de plecare s-au mai dat de câteva ori pe tiroliană și au „încins” și un meci de fotbal.

_______________________________________________________________________________________________

[ENG]

June began with a charity party for the beneficiaries of the Pahumi Association’s programs. On this occasion we all discovered, young and old, the child and childhood in our souls. We were carried on the wings of the senses by the goodness offered so generously by our sponsors. Then, with a sense of adventure, we searched for treasures and all the clues led us to the hidden treasure in nature. 

In the end, we let ourselves be carried on the wings of magic by Florin the Magician who captured us all, challenged us to discover his secret, and left us like that, full of amazement because, as a fascinated boy concluded. : „The magician Florin performed impeccably!” And because our event had a charitable purpose through the donations of the participants, we managed to raise 2450 RON, money that will reach our education program: Pahumi Scholarship, for vulnerable children in Feleacu.

And because we started with a fantastic party, we continued all month. We had many guests who enjoyed the Pahumi atmosphere, guided by our wonderful volunteers. Our favorite guests were 5 ESC volunteers from the Strong Mind Association. Thanks to the extraordinary work of Gabriella, Beatriz, Carmen, Terro, Kitty, and Grams, the day was full of lots of fun activities! We built an open aquarium with fish and a submarine to explore, all thanks to Klara’s initiative and her incredible motivation.

June was the last month of afterschool and the first of good weather and sun. So we took advantage of this and moved all our activities out. We ate outside, played nice games that only Bia knows how to organize, maintained our little garden, and visited the animals. Inside we cooled off with a special challenge: what team can make a mummy the fastest ?. We had a lot of Morse code games. Xe translated all sorts of words and then participated in a treasure hunt organized with dedication by Beltrán – of course, with coded clues.

June was also the month in which we started the program „Vinerea altfel la Pahumi” through which we offer vulnerable children the opportunity to spend a day with fun, pizza, sweets and good cheer. The first to arrive were the children from the school in Suceagu who arrived with wide smiles and good pies made by the teacher and our former colleague, Maria. The pirate hats were always on their heads and protected them from the sun until they found the hidden treasure. The children, before leaving, went to the zip line several times and had an exciting football match.

See you soon!

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *