The spirit of Christmas | December

 

[RO] Prima zi de iarnă a sosit în sfârșit, este aici. Decembrie! Încă din această zi, magia Crăciunului a luat ființă la Pahumi.

Copiii, voluntarii și restul echipei au participat la tot felul de jocuri. Am pictat ferestrele, am decorat pereții, ușile, fiecare metru pătrat de la Pahumi. Copiii au pictat reni, fulgi de nea, brazi, oameni de zăpadă, dar cea mai fabuloasă dintre lucrări a fost a Luciei. O căprioară cu un ied înăuntru.

Cine se gândește la Crăciun spune: activități de Crăciun. Așadar, am creat o serie de idei de cadouri lucrate manual accesibile tuturor copiilor. Am realizat patru creații diferite: globuri pentru brad, brăduți din conuri de brad, ornamente de brad în formă de animale sau brăduți din bețișoare de înghețată și felicitări de Crăciun. Nu a mai rămas decât de adăugat sclipici, vopsea și culori, astfel încât copiii să aibă tot ce le trebuie pentru a simți spiritul Crăciunului. Aceste creații au fost gândite cu un scop. Am organizat Secret Santa, așa că, după ce copiii au tras la sorți numele unui prieten de la Pahumi, au avut de ales două dintre micile creații pentru a le oferi cadou. Celelalte două au rămas la ei.

În această perioadă unele activități au continuat să fie implementate, iar altele s-au încheiat – s-a renunțat la lecțiile de franceza și germană. Până acum, i-am învățat în aceste limbi câteva elemente de bază, cum ar fi culorile, numerele, părțile corpului, direcțiile … Acum copiii sunt poligloți. Vor aprofunda cunoștințele în engleză de acum. Mai mult, copiii au devenit foarte pricepuți în jocul cu mingea, participând la volei și tenis în fiecare săptămână. Am ridicat nivelul, suntem la sfârșitul învățării acestor sporturi și ne gândim la următorul sport care ar fi pe gustul lor.

A sosit timpul pentru a ne oferi darurile. O zi foarte specială, pentru că am avut și un meniu special: în sala de mese a apărut un munte de pizza, precum și băuturi răcoritoare, cu muzică de Crăciun pe fundal. Atmosfera a fost familiară și emoționantă. A fost una dintre puținele ocazii în care am fost adunați cu toții în jurul unei mese pentru a vorbi cu prietenii. Echipa Pahumi și mentorii au jucat și ei Secret Santa. Au fost oferite tot felul de cadouri: îmbrăcăminte, cadouri lucrate manual, rețete de Crăciun, cuvinte dulci. Totul pentru a oferi un zâmbet în acest sezon festiv și nimic nu putea fi mai bun cu toată zăpada din jur.

Copiii s-au distrat (la fel și voluntarii) la luptele cu bulgări de zăpadă, rostogolindu-se pe dealurile din Feleacu și făcând oameni de zăpadă. După toată distracția de la Pahumi, ne-am întors cu toții în țările noastre pentru a petrece vacanța cu familia. Cu toții am spus: pe curând și pe anul viitor pentru noi aventuri!

 

 

[EN] The first day of winter has finally arrived, it’s here. December! From this day, the magic of Christmas took place at Pahumi.

The children, the volunteers and the rest of the team took part in a lot of games. We painted the windows, decorated the walls, the doors, every square meter of Pahumi. The children painted deers, snowflakes, pine trees, snowmen – but the most fabulous of the works was Lucia’s. A doe with a fawn inside.

Who thinks about Christmas says: Christmas activities. So, we set up a series of crafts accessible to all children. We made four different Christmas crafts: globes for the Christmas tree, little pine trees with pinecones, deers and pine trees out of popsicle sticks and greeting cards. All that was left to do was adding glitter, paint and colors so that the children had everything they needed to feel the Christmas spirit. These crafts were made with a specific purpose. We wanted the children to have a Secret Santa moment, so after drawing lots, they had to choose two of their crafts for the gift. The other two remained at them. During all these Christmas activities, some of our main activities continued, and others ended. French and German lessons were interrupted. We taught them the basics: colors, numbers, body, directions. They are now polyglots. Now we are deepening our knowledge in English. Furthermore, the children have become ball virtuosos: they played volleyball and tennis every week. We were raising the level, we are now at the end of their learning and we are thinking about the next sports that could be liked by the kids.

The time has come to share the gifts. A very special day because of the very special menu: a mountain of pizzas appeared in the lunch room, as well as sodas, with Christmas music playing in the background. The atmosphere was familiar and touching. It was one of the few times we were all gathered around a table to talk with our friends. The Pahumi team and the mentors also made a Secret Santa gift exchange. All kinds of gifts were offered: clothing, handmade gifts, Christmas recipes, sweet words. Everything to give a smile in this festive season and nothing could have been better with all the snow around us.

The children had fun (as well as the volunteers) at snowball fights, rolling on the hills of Feleacu and making snowmen. After all the fun we had at Pahumi, we all went back to our countries to spend the holidays with our families. We all said: see you soon and see you next year for new adventures!

 

Pierre Le Roux, european volunteer from France

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *