New Perspectives

[EN] New Perspectives

Pahumi Association is an organization that is devoted to working against the social challenges of today’s society. By providing an arena for children with fewer opportunities to explore their surroundings, as well as themselves together with children from stronger socioeconomic backgrounds. Based on this idea, Pahumi Association qualified as a part of the European Solidarity Corps program, which in reality means that the program is running with the involvement of the volunteers and co-financed by the European Commission. 

In an environment with children from many different backgrounds facing different challenges, topped off with volunteers from different cultures, many new perspectives will emerge. I believe, as a volunteer, that despite our differences, that we are united by a common goal to make the world a nicer place. A place filled with more solidarity and understanding. That’s why only the first part of the European Solidarity Corps mission can only be achieved in a village called Feleacu at a project supported by the European  Commission called Pahumi Rocks and the second part at home, for every one of us, the place where we use our newly gained perspectives. 

That’s why the diversity among staff, children, and volunteers is so crucial – because it is when you work in such a diverse environment that you have to be open to new ideas and different mindsets from what you are used to. If you are not, it would be impossible to work together, both children and adults. Here are a few examples of when we all gained new perspectives: 

  • When we spend time with the children, for example when we decorated Pahumi before Christmas. 
  • In the cars, when we are all going home from Pahumi after a full day. 
  • During our Monday meetings, when we are discussing different solutions – for example, children that need extra support, or when the communication needs to improve. 

It is these ordinary things that one eventually will uncover the depth of a culture. One’s culture becomes the backbone of one’s values and that’s why it is so uncomfortable to change cultures. Because all of a sudden, your actions and your values do not aline anymore. It was and still is very uncomfortable for me, at times. Changing cultures is like embarking on a scary roller coaster. Sometimes it is the most fun and educational experience you have ever had, and sometimes you just want to be where you belong, on the ground surrounded by the familiarity of your own culture. This phenomenon is called a culture shock. For me, it was enormous coming from a subculture in Stockholm and if you want I can bet, that on this entire earth there are probably only two neighborhoods that can compete in terms of self expressiveness and liberation and those might be found in LA and Berlin. The only cure that I have found is rest, and to not think about how you would have done something at home, because you are not here to teach others how you would do things at home, you are here to learn about solidarity and inclusiveness. 

However, gaining these new insights and balancing your integrity, as well as being open to new ideas, takes a lot of energy. That is why a slightly exhausted Pahumi team went on leave, and why a very energetic and excited Pahumi team is coming back! Stronger than ever. 

 

[RO] Perspective noi

Asociația Pahumi este o organizație dedicată luptei împotriva provocărilor sociale ale societății actuale. Oferind un cadru pentru copiii cu mai puține oportunități de a-și explora împrejurimile, precum și pe ei înșiși, împreună cu copii din medii socio-economice mai puternice. În baza acestei idei, Asociația Pahumi s-a calificat ca parte a programului Corpul European de Solidaritate al Comisiei  Europene, ceea ce înseamnă, în realitate, că programul funcționează prin implicarea voluntarilor internaționali și este co-finanțat de Comisia Europeană. 

Într-un mediu în care copii din diferite medii se confruntă cu provocări diferite, alături de  voluntari din culturi diferite, vor apărea multe perspective noi. Eu, ca voluntar, cred că, în ciuda diferențelor noastre, suntem uniți de un obiectiv comun de a face lumea un loc mai frumos. Un loc cu mai multă solidaritate și înțelegere. De aceea, numai prima parte a misiunii Corpului European de Solidaritate poate fi realizată aici, într-un sat numit Feleacu, la un proiect susținut de Uniunea Europeană numit Pahumi Rocks, și a doua parte acasă, pentru fiecare dintre noi, acesta fiind locul unde ne folosim perspectivele recent dobândite. 

De aceea, diversitatea dintre personal, copii și voluntari este atât de crucială – pentru că atunci când lucrezi într-un mediu atât de divers trebuie să fii deschis la idei noi și la mentalități diferite față de ceea ce ești obișnuit. Dacă nu ești deschis, este imposibil să lucrezi împreună cu ceilalți – lucru care se aplică atât pentru copii, cât și pentru adulți. Iată câteva exemple de momente în care am câștigat cu toții perspective noi: 

  • Când petrecem timp cu copiii, de exemplu când am decorat Pahumi înainte de Crăciun. 
  • În mașini, când mergem cu toții acasă de la Pahumi după o zi plină. 
  • În timpul întâlnirilor noastre de luni, când discutăm diferite soluții – de exemplu, când discutăm despre copiii care au nevoie de sprijin suplimentar sau când comunicarea trebuie să se îmbunătățească. 

Sunt aceste lucruri obișnuite cele care vor descoperi, în cele din urmă, profunzimea unei culturi. Cultura cuiva devine coloana vertebrală a propriilor valori și de aceea este atât de incomod să schimbi culturile. Pentru că dintr-o dată acțiunile și valorile tale nu se mai aliniază. A fost foarte incomod pentru mine, și uneori încă este. Schimbarea culturilor este ca și cum ai porni pe un roller coaster foarte înfricoșător. Uneori este cea mai distractivă și educativă experiență pe care ai avut-o vreodată, alteori vrei doar să fii acolo unde aparții, în mediul înconjurat de familiaritatea propriei culturi. Acest fenomen se numește șoc cultural. Pentru mine, personal, a fost o schimbare enormă să vin dintr-o subcultură din Stockholm – și, dacă vreți, pot paria că pe întregul Pământ există probabil doar două locuri care pot concura în ceea ce privește expresivitatea proprie și libertatea exprimării, și acestea ar putea fi găsite în LA și Berlin. Singurul remediu pe care l-am găsit în această situație este multă odihnă și să nu mă gândesc cum aș fi făcut ceva acasă, pentru că nu sunt aici pentru a-i învăța pe alții cum aș face lucrurile acasă, sunt aici pentru învăța despre solidaritate și incluziune. 

Cu toate acestea, obținerea acestor noi perspective și încercarea de a-ți echilibra integritatea, precum și de a fi deschis la idei noi, necesită multă energie. De aceea, echipa Pahumi ușor epuizată a plecat în concediu și aceeași echipă Pahumi, foarte energică și entuziasmată, se întoarce! Mai puternică ca niciodată!

 

Klara Espling, european volunteer from Sweden

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *