Ideas for an amazing time with your kids | November

[RO] Aici, la Pahumi, un grup de copii care provin din medii și cadre sociale diferite își au nevoile umane înțelese zilnic. Acesta este obiectivul nostru. Nutriție adecvată, integrare socială, înțelegere și sens, iar lista de nevoi ca imagine de ansamblu devine tot mai clară cu timpul. Copii de la Pahumi au două workshop-uri a cate 45 de minute la care participă în fiecare zi și timpul lor pentru teme. Pentru toți cititorii acestui articol, aici găsiți câteva idei pentru a avea un minunat sfârșit al anului.

[EN] Here, at Pahumi, a group of kids ranging from different environments have their human needs met every day. That’s our objective here. Proper nutrition, social integration, understanding and  meaning, and the list of human needs goes on and on and uncovers itself with time. Pahumi kids have two different 45 minutes workshops they attend every day while also doing the homework given by schools during set intervals. So for y’all that clicked on this article, here’s a few ideas to have an amazing end of the year.

Vrei să facem un om de zăpadă ?

Do you wanna build a snowman?

[RO] Prima zi de zapadă din acest sezon, la Pahumi! De dimineață, corabia era acoperită cu un strat gros de nea, la fel și băncile amfiteatrului sau micile dealuri dimprejur. Zăpada nu a stat însă neatinsă pentru mult timp. Cum au terminat orele online, copiii s-au echipat bine și au ieșit la o bătaie cu zăpadă,  alături de Beltrán. Nu știm cine s-a bucurat mai tare – copiii sau voluntarul nostru spaniol, care nu vede așa de des zăpada. Până și câinii au dat o fugă pe dealuri, urmăriți de Pierre, Andi și Florin.

Voluntarii proiectului Pahumi Rocks co-finanțat de Comisia Europeană prin programul European Solidarity Corps au început astăzi evaluarea săptămânală cu un mic joculeț prin care și-au amintit să își arate aprecierea reciprocă. După-amiaza am învățat germană și am făcut o mică evaluare a competențelor IT dobândite în ultimul timp.

[EN] Today was the first snow day of this season, at Pahumi! In the morning, the ship was covered with a thick layer of snow, as well as the banks of the amphitheater or the small hills around it. However, the snow did not remain untouched for a long time. As soon as the online classes ended, the children equipped themselves very well and went out for a snow fight with Beltrán. We don’t know who enjoyed it the most – the children or our Spanish volunteer, who doesn’t see the snow so often. Even the dogs went for a run on the hills, followed by Pierre, Andi and Florin.

The volunteers of the Pahumi Rocks project co-financed by the European Commission through the European Solidarity Corps program started today the weekly evaluation with a small game in which they remembered to show their mutual appreciation. In the afternoon we’ve learned German and we did a little assessment of the IT skills acquired recently.

[RO] Copilul tău e un geniu – lecții de limbă precum recunoașterea culorilor este o metoda grozavă de a accelera talentele lui multilinguale începând cu vârsta de 4 ani.

Învățați alfabetul împreună cu ajutorul unei tastaturi, unei conexiuni la internet și site-ului www.typing.com. De asemenea, www.weavesilk.com este foarte apreciat de către toate categoriile de vârstă.

[EN] Your child is a genius – language lessons like color recognition are a great way to start-up his multilingual development starting age 4.

Learning the alphabet using a keyboard, internet connection and the website www.typing.com. Also, www.weavesilk.com has a high appreciation from all ages.

[RO]  Suntem în a doua zi a săptămânii, iar copiii au fost provocați de voluntari să vorbească mai mult în engleză și să instaleze mașini virtuale și sisteme de operare pe computer.

Voluntarii proiectului Pahumi Rocks co-finanțat de Comisia Europeană prin programul European Solidarity Corps au avut ieri evaluarea săptămânală și o mică surpriză din partea coordonatorilor lor minunați: brioșe, cafea și un joc creativ despre a fi o echipă. Am împărtășit gânduri, sugestii și am avut un moment de unitate.

[EN] We are on the second day of the week and the children were challenged by the volunteers to speak more in English and to install virtual machines and operating systems on the computer.

The volunteers of the Pahumi Rocks  project co-financed by the European Commission through the European Solidarity Corps program had yesterday the weekly evaluation and a little surprise from their awesome coordinators: muffins, coffee and a creative game about being a team. We’ve shared our thoughts and we’ve had a bonding time.

[RO] Terapie cu animale.  Sunt deja multe cercetări în care este subliniat că expunerea oamenilor la animale reduce anxietatea și crește voința de a experimenta lucruri noi.

[EN] Pet Therapy. There is already tons of research proving pets relieve anxieties and raise openness to experience.

 

[RO] Suntem la Pahumi și aici este mereu o atmosferă copilărească.

Voluntarii proiectului Pahumi Rocks co-finanțat de Comisia Europeană prin programul European Solidarity Corps au petrecut toată ziua de azi în pădure, împreună cu copiii. Ne-am distrat foarte tare aruncând cu frunze unii în alții, gândindu-ne că suntem într-o bătălie. Am avut parte și de o cursă de alergare, iar cooperarea dintre copii a fost un mare plus. Ieri am avut lucru manual în engleză – am vorbit despre diferite tipuri de monștri (monștri drăguți, desigur) și despre aspectele care îi fac pe monștri, monștri. După aceea, copiii au desenat proprii monștri.

[EN] We’re at Pahumi and here is always a childhood atmosphere.

The volunteers of the Pahumi Rocks project co-funded by the European Commission through the European Solidarity Corps program spent all day in the forest, together with the children. We had a lot of fun throwing leaves at each other, thinking we are in a battle. We had a fun run and the cooperation between the kids was a huge plus. Yesterday we had a craft day in English – the kids spoke about different types of monsters (cute ones, of course), and the things that make them monsters. After this, they drew their own monsters.

 

[RO] Decorațiuni de Crăciun realizate din lucruri găsite la întâmplare prin casă.

[EN] Christmas decorations made out of seemingly random objects in your home.

[RO] Un weekend înzăpezit pentru copii și echipa Pahumi! Ieri au continuat activitățile lingvistice și sportive. Astăzi am avut o zi specială de lucru manual. Trei dintre voluntarii proiectului Pahumi Rocks co-finanțat de Comisia Europeană prin programul European Solidarity Corps au avut câte un stand pentru crafts. Andi a făcut semne de carte cu copiii, Lucia a făcut decorațiuni de Crăciun cu bețe de înghețată și Pierre a făcut globuri pictate pentru a fi agățate în brad. Apoi, Beltrán a organizat un joc mare cu toți copiii. La final, în fiecare weekend îi întrebăm pe copii cum a fost săptămâna. Datorită acestui feedback, echipa Pahumi va putea întâmpina viitoarele lor nevoi și dorințe. Ne vedem săptămâna următoare!

[EN] Snowy weekend for the children and the Pahumi team! Yesterday, sports and linguistic activities continued. Today was a special crafts day. Three of the volunteers of the Pahumi Rocks project co-financed by the European Commission through the European Solidarity Corps program had a stand for crafts. Andi made bookmarks with the kids, Lucia made Chrismas tree decorations with ice-cream sticks and Pierre made painted globes to hang in the Christmas tree. Then Beltrán made a big game with all the children. Finally, every weekend we ask the children how the week was. Thanks to this the Pahumi team will be able to meet their future needs and wishes. See you next week!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *