Culture’s month | September

[RO] Prima lună de voluntariat în echipa completă se încheie astăzi. Septembrie a fost prima lună completă cu toți voluntarii proiectului Pahumi Rocks co-finanțat de Comisia Europeană prin programul European Solidarity Corps. Luna a început cu o săptămână de On Arrival Training, curs organizat de Agenția Națională pentru a învăța mai multe despre România și despre latura administrativă, latura ascunsă a voluntariatului nostru. În fiecare lună scriem un raport pentru a fi îndrumați pe plan pedagogic și profesional. De fapt, fiecare dintre noi are un proiect personal pe care dorim să îl realizăm și suntem ajutați în acest sens de asociația gazdă, organizația de suport și de Agenția Națională. După această săptămână de formare, am mers trei zile la Rîmetea-Colțești pentru primul nostru teambuilding, unde petrecut timp împreună pentru a crea conexiuni și a socializa. Locul de cazare a fost foarte plăcut, cu toate că micile cabane erau atât de rustice încât nu aveau electricitate. O aventură, una adevărată. În decursul acestor trei zile am definit obiectivele și atmosfera pe care vrem să o aducem la Pahumi, am discutat despre nevoile și dorințele copiilor care vin la Pahumi. Am făcut două drumeții la Cetatea Trascăului și la Piatra Secuiului. Am avut parte și de multe mese delicioase (am gătit gulaș) și băuturi (Lacrima lui Isus), am cântat la chitară la focul de tabără și am cântat cântece folk. Neplanificat, am pornit în mijlocul nopții către Cetatea Trascăului. A fost cu siguranță o idee proastă lansată de Lucia. Desigur, nu am urmat poteca - am urcat pe cea mai abruptă latură a cetății timp de o oră. Am sperat că vom avea o priveliște frumoasă, însă nu am văzut nimic pe timp de noapte. Poveste amuzantă - am trecut prin cea mai mare sperietură din viața noastră când am călcat pe un cort ascuns în cetate, cu oameni înăuntru. Ziua următoare, după un prânz copios la restaurantul unui castel medieval, ne-am întors - direcția Cluj-Napoca. Lunea următoare a dat startul programului before and after school. Copiii sunt preluați de la școală și duși la Pahumi. După ce sosesc toți, prânzul de la o companie de catering este servit în sala de mese, păstrând un loc liber între copii din motive sanitare. În acest timp, echipa Pahumi se pregătește pentru activitățile de după-amiază. Ideile cu care venim sunt jocuri de echipă, jocuri pentru coeziunea grupului, ateliere de lucru manual, lecții non-formale de limbi străine, jocuri de interior și exterior, pentru grupuri mici și mari. După prânz, copiii care au teme le efectuează. În același timp, ceilalți copii au timp liber. Activitățile comune încep după ce toți copiii termină temele. După aceea, urmează mult-așteptatul moment al gustării, care poate fi un fruct sau, desigur, prăjituri sau ciocolată. La final de program, copiii își aranjează ghiozdanele și hainele și sunt duși acasă cu mașina. Activitățile acestei luni s-au focusat pe descoperirea celorlalte culturi - franceză, spaniolă și suedeză. În timpul weekend-ului și după-amiezilor, Pahumi este deschis pentru zile de naștere și petreceri tematice. Am văzut prințese, oameni de zăpadă, supereroi... În timpul acestor petreceri organizăm multe activități: o căutare de comori în interior și exterior plină de ghicitori care te duc la comoara acunsă  unui pirat, pinata -care este pusă la încercare când copiii aleargă la apariția dulciurilor, ciocolatei, micilor surprize. Am avut și o persoană responsabilă cu fabricarea vatei de zahăr (Pierre a mâncat-o în loc să o producă). La finalul petrecerii, am dus copiii la fermă. Pe drumul spre animale, am întâmpinat găinile, puii și cocoșul, care ne-au urmărit peste tot. Copiii au întâmpinat și cei nouă cățeluși care trăiesc doar pentru a-și stresa părinții. Din când în când, pisicile apar deoarece vor mâncare, iar iepurii se ascund când copiii sosesc. Cele mai fericite animale sunt peștii, deoarece copiii îi hrănesc. Pentru Săptămâna Națională a Voluntarului, am mers la pădurile din zonă împreună cu copiii din tabăra de zi, dar și cu câțiva din părinții lor. Scopul nostru a fost să colectăm deșeurile și să igienizăm locurile pe care le iubim atât de mult. Copiii au învățat că este important să avem grijă de natură și să reciclăm. Proiectul s-a numit Rocks of Nature și am avut parte de multă distracție și de un picnic, cu această ocazie. În ultima zi din luna septembrie, Beltran și Ioana au fost în direct la postul de radio EBS și au vorbit despre Pahumi. Beltran a vorbit despre viața de voluntar în Cluj, iar Ioana, cel mai bun invitat din lume, a prezentat beneficiile aduse de Asociația Pahumi. Probabil că Ioana ar putea fi o prezentatoare de radio! Aceasta este viața noastră de zi cu zi ca voluntari la Pahumi. Vom scrie lunar aici, pe site, despre provocările noastre și aventurile copiilor. Dacă ai citit toate aceste rânduri și vrei să ne urmărești mai îndeaproape activitatea, ne poți da follow la conturile de Facebook și Instagram, unde venim cu noutăți de 3 ori pe săptămână. Vă dorim tuturor: o lună de octombrie splendidă!   [EN] The first month of volunteering ends today. This is the first full month with the volunteers of Pahumi Rocks project co-financed by the European Commission through the European Solidarity Corps program. It all starts with On Arrival Training organized by the National Agency in order to learn more about Romania and the administrative side, the hidden side of volunteering. We have to make monthly reports, to be followed up on the pedagogical and professional side. In fact, each of us has a personal project to realize and we are helped doing this by the hosting association, the sending organization and also the National Agency. After this week of training, we went for three days to Rîmetea-Colțești for our first teambuilding, where we had time to spend all together, to create networks, to communicate. The accomodaion place was very cozy, even though the cabins were very rustic, without electricity. The adventure, the real one. During these three days we defined the objectives and the atmosphere that we want to bring to Pahumi. We discussed about the needs and desires of the children who come at Pahumi. We've hiked two times, once to Cetatea Trascăului and once Piatra Secuiului. We've also had a lot of meals (we've cooked gulaș) and drinks  (tear of Jesus), we've played the guitar at the fire camp and sang folk songs. On a whim, we went in the middle of the night to Trascăului Citadel. It was certainly a bad idea launched by Lucia. Of course, we did not take the pathway - we climbed the steepest side of the citadel for 1 HOUR. We hoped to have a beautiful view, but we saw absolutely nothing during the night. Fun fact, we had the fear of a life by falling on a wild tent with people inside. Next day, after a good lunch in a medieval castle's restaurant, we returned - direction Cluj-Napoca. The following Monday was the start of the "before and after school program". The children are picked up from school and taken to Pahumi. After all the children arrive, the meal is served by a catering service in a lunch room, all together with U-shaped tables for more conviviality (a chair between each child, due to health crisis). Meanwhile the Pahumi staff is preparing the afternoon activities. The ideas are team games, games for group cohesion, manual activities and handcrafts, language non-formal lessons, indoor & outdoor, small group & large group games. After lunch, most of the children start their homework. Meanwhile, the other children have some free time. The common activities really start after the homework is finished. Then comes the long-awaited time for a snack, which is a fruit or, of course, cake or chocolate. Then, the children arrange their backpacks and clothes and they are taken home by car. This month's activities focused on the discovery of French, Spanish and Swedish cultures. During the weekends and evenings, the Pahumi week is open for birthdays parties and themed parties. We have seen princesses, snowmens, superheroes... During these birthdays, many activities are organized: an indoor and outdoor treasure hunt filled with riddles that lead to the lost treasure of a pirate, the piñata is challenged when the children run to the appearance of candies, chocolates, mini gifts. Furthermore, we had someone in charge of making cotton candy (Pierre ate it instead of making it). Finally, we took the children to visit the farm. On the way, we are welcomed by the hens, the chicks and the rooster who follow us all along the way. They meet the 9 new puppies who live for bothering their parents. From time to time, cats are added when they are hungry and rabbits who hide when the children arrive. The happiest animals are the fish because the children feed them. For the National Volunteer’s Week, we went together with the children from the summer day camp, and also with some of their parents, to the forests. Our purpose has been to gather the trash and to clean the places that we love so much. The kids learned that is very important to take care of the nature and to recycle. The project was called Rocks of Nature and we had a lot of fun and also a picnic with this occasion. The last day of September Beltran and Ioana were on EBS radio talking about Pahumi. Beltran spoke about the volunteer’s life in Cluj. Ioana, the best speaker in the world, showed the benefits of Pahumi Association. Maybe she can be a radio presenter. This is our daily life as Pahumi volunteers. We will write a summary of our challenges and the children's adventures here, on the website, each month. If you have read all these lines and you want to follow our daily life even more, follow us on the Facebook and Instagram, where we post 3 times a week. We wish you all: a good month of October! Ne vedem peste o lună! See you in a month! À dans un mois! ¡ Nos vemos en un mes ! Syns nästa månad!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *